Алергологія


наук. Розділ медицини, в якому вивчаються питання етіології та патогенезу алергічних захворювань, а також розглядаються основні принципи профілактики, діагностики та лікування.

попул. Наука про алергії.