Алелі


наук. варіант поліморфного гена, який є в даному конкретному локусі.

попул. за всі процеси, що відбуваються в живих організмах, відповідають гени. Кілька генів можуть відповідати за одні й ті ж процеси, дублюючи один одного – такі гени і називають алелями. Незважаючи на загальну схожість, через невеликі відмінності в будові генів, процеси можуть протікати по-різному, при цьому може превалювати активність одного гена над іншим (домінування).